Inloggning

Välkommen till Vasa stads webbtjänst för byggande

  • ansöka om lov för de flesta byggprojekt, som t.ex. bygglov, åtgärdstillstånd, rivningslov och förlängning av bygglovets giltighetstid
  • följa med hanteringen av din ansökan samt t.ex. lägga till flera bilagor
  • granska dina egna lovärenden och ansökningar som du skapat tidigare
Tjänsten guidar dig i valet av rätt lovalternativ samt hur du fyller i ansökan.

Ifyllningsguide till en elektronisk ansökan
Benämningsanvisning för ritningar och bilagor

Vi rekommenderar att ansökan fylls i av huvudprojekteraren som byggherren befullmäktigar.
Huvudprojekteraren eller sökande ger i tjänsten åtkomsträttigheter till projektets olika parter.

Stöd för tjänsten:
byggnadstillsynen.epermit(at)vasa.fi

Haluatko asioida mieluummin suomeksi? Voit vaihtaa kielen suomeksi sivun oikeasta yläkulmasta.

Vi har bytt till elektronisk arkivering sedan början av 2020. Av den anledningen accepterar vi bara PDF / A-filer!